Pensioenopbouw

Kennis en ervaring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleg
Risico
 
Resultaat

Direct een GFH Giro Pensioenrekening openen

Bij GFH Giro kunt u zelf direct een Pensioen Opbouwrekening openen. Nadat u de gegevens ingevoerd heeft, maken we een berekening en laten we zien wat het verwachte eindkapitaal is. U kunt dit nog aanpassen. Is de berekening naar wens, dan kunt u direct een rekening openen of de offerte per e-mail laten toesturen. Het invullen van de vragen kost ongeveer 7 minuten.

Vooraf:

Wat is uw geboortedatum?

Begin
Waarom vragen we dit?
We gebruiken uw geboortedatum om straks de looptijd te bepalen

Kennis en ervaring

De Pensioen Opbouwrekening van GFH Giro is execution only. Dat betekent dat u geen advies krijgt bij het afsluiten ervan. Met de volgende vragen kunnen we bepalen of u voldoende kennis en ervaring heeft om zelf de rekening af te sluiten en of u zich voldoende bewust bent van uw eigen verantwoordelijkheid daarbij.

Bent u ervan op de hoogte dat u geen advies krijgt bij openen van de Pensioen Opbouwrekening?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Kennis en ervaring

Weet u dat bij de Pensioen Opbouwrekening van GFH Giro vermogen wordt opgebouwd door te beleggen in aandelen en / of obligaties?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Kennis en ervaring

Kunt u aangeven hoeveel kennis u heeft over beleggen?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Kennis en ervaring

Kunt u aangeven hoeveel ervaring u heeft met beleggen?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Kennis en ervaring

Welke omschrijving past het beste bij uw beleggingsgedrag?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Kennis en ervaring

Welke stelling is volgens u juist?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Kennis en ervaring

Welke stelling is volgens u juist?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Kennis en ervaring

Het geld op uw GFH Giro Pensioen Opbouwrekening moet u van de Belastingdienst gebruiken om een pensioenuitkering mee aan te kopen. Wilt u het eerder of met een ander doel opnemen, dan verliest u het belastingvoordeel en krijgt u een boete. Realiseert u zich dit en begrijpt u de gevolgen als u straks geen pensioenuitkering koopt?

Bent u ervan op de hoogte dat u geen advies krijgt bij openen van de Pensioen Opbouwrekening?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Kennis en ervaring

Wij raden u aan om contact op te nemen met een adviseur. Uit uw antwoorden blijkt dat het niet verstandig is om zonder advies een rekening te openen.

We helpen u graag bij het vinden van een onafhankelijke adviseur.
U kunt ons bellen op 088 – 88 101 88 of een e-mail sturen

Wilt u toch, zonder advies, een Pensioen Opbouwrekening openen?

Bent u ervan op de hoogte dat u geen advies krijgt bij openen van de Pensioen Opbouwrekening?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Belastingvoordelen

Wilt u gebruik maken van de belastingvoordelen die voor een pensioenvoorziening mogelijk zijn?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Wat dit betekent
Als u géén gebruik maakt van de belastingvoordelen, opent u een ‘pensioenrekening vrij vermogen’. U krijgt dan niets van uw inleg terug van de belastingdienst, maar u kunt wel vrij over uw geld beschikken.

Inleg

Hoeveel geld wilt u inleggen?

Eenmalige inleg

Perodieke inleg

 

Vorige Vraag Volgende Vraag

Wat dit betekent
Als u géén gebruik maakt van de belastingvoordelen, opent u een ‘pensioenrekening vrij vermogen’. U krijgt dan niets van uw inleg terug van de belastingdienst, maar u kunt wel vrij over uw geld beschikken.

Risicoverdeling

Hoe wilt u uw inleg verdelen tussen obligaties en aandelen?

Normaal => 50% obligaties, 50% aandelen
Uiterst defensief
Uiterst offensief
Vorige Vraag Volgende Vraag

Risico-afbouw

Wilt u het risico automatisch afbouwen in de laatste 10 jaar van de looptijd?

Vorige Vraag Volgende Vraag

Risico afbouw
Bij automatische risico-afbouw passen we de vanaf 10 jaar voor de einddatum de risicoverdeling van uw rekening aan. U belegt dan voor minimaal 55% in obligaties en ieder jaar vergroten we het deel obligaties met 5%.

Resultaat

Inleg

Eenmalige inleg

Perodieke inleg

 


Pensioenleeftijd

Risicobereidheid

kleingroot

Verwacht eindkapitaal

---

Goede beurs
Historische beurs
4% AFM
Slechte beurs
Vorige Vraag Volgende Vraag