Beleggingsproducten

Beleggen in GFH fondsen, rendement bij een gespreid risico

De producten van GFH Giro zijn beleggingsproducten. Het geld dat u inlegt en waarmee u vermogen opbouwt, wordt belegd en bij GFH Giro gebeurt dat in fondsen. In een fonds wordt geld van verschillende beleggers (van mensen zoals u, maar bijvoorbeeld ook van bedrijven en organisaties) samengevoegd en belegd bij meerdere bedrijven. U krijgt dus geen aandeel in een individueel bedrijf maar een aandeel in een fonds dat aandelen heeft in meerdere bedrijven. Het voordeel hiervan is dat u, ook als u een relatief kleine belegger bent, uw risico kunt spreiden. Als een bedrijf binnen het fonds minder goed presteert, dan is de invloed op de koers van het fonds niet zo groot. Zou u zelf aandelen hebben in een paar bedrijven, dan is de invloed die een bedrijf heeft natuurlijk een stuk groter. Risicospreiding betekent natuurlijk ook dat u minder profiteert als een bedrijf uitzonderlijk goed presteert.

De fondsen van GFH Giro

GFH Giro belegt in twee fondsen; het GFH Europees Vastrentend Fonds en het GFH Europees Aandelen Fonds. Bij de meeste klanten wordt in beide fondsen tegelijk belegd. Afhankelijk van het risico dat uw wilt lopen, verandert de verhouding tussen de fondsen. Bent u bereid een hoger risico te lopen (met een grotere kans op een hogere opbrengst), dan wordt er meer in het Europees Aandelen Fonds belegd. Wilt u meer zekerheid dan is het deel dat belegd wordt in het Europees Vastrentende Fonds groter.

Actuele informatie

Wilt u meer weten over de GFH fondsen? In de maandrapportages vindt u de belangrijkste gegevens op een rijtje.

Wilt u de laatste maandrapportages per e-mail ontvangen? We sturen ze graag aan u op.