Disclaimer

Hier kunt u ons op aanspreken

Voor deze website is een disclaimer opgesteld. Gebruikt u onze website, dan gaat u akkoord met deze verklaring.

Wie we zijn

GFH Giro is een handelsnaam van Today’s Tomorrow B.V. De website gfhgiro.nl is eigendom van Today’s Tomorrow B.V. die ook de aanbieder is van het GFH Giro Europees Vastrentend Fonds en het GFH Giro Europees Aandelen Fonds.

Today’s Tomorrow B.V, kantoorhoudende en statutair gevestigd te Amsterdam, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50149032. Today’s Tomorrow B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en is ingeschreven in de registers van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V.

Wat u moet weten

De informatie op de website is bedoeld om u te informeren en niet om u te adviseren. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie klopt en volledig is, maar als er onverhoopt toch een fout op de website staat of als informatie niet volledig is, kunt u ons daar niet op aanspreken. We hopen natuurlijk wel dat u ons laat weten wat er niet klopt zodat we het kunnen aanpassen. Wilt u advies, dan brengen we u graag in contact met een adviseur.

Werking website

GFH Giro kan niet garanderen dat deze website foutloos en zonder onderbreking werkt. U kunt ons daarom niet aansprakelijk stellen als u, doordat onze website tijdelijk niet bereikbaar is, schade ondervindt.

Hulpmiddelen

Op verschillende plaatsen op de website vindt u hulpmiddelen waarmee u kunt berekenen wat de opbrengst kan zijn onze producten. Bij de berekening gebruiken we percentages en getallen die nu gangbaar zijn maar in werkelijkheid kunnen veranderen. Ook gaan we uit van algemene uitgangspunten die misschien niet precies aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u begrijpt dat de uitkomst van de berekening bedoeld is als illustratie.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op onze website staan links naar websites die niet van ons zijn. Wij hebben geen controle over de informatie op die websites en we zijn daarvoor dan ook niet verantwoordelijk. Klopt de informatie waar wij naar verwijzen niet, dan horen we het graag van u, al was het maar om de link te verwijderen.

Het Nederlands recht

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen namelijk andere regels gelden.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website is eigendom van GFH Giro. Als u informatie wilt gebruiken dan horen we dat graag vooraf. U kunt ons een e-mail sturen om toestemming te vragen.

Over deze aansprakelijkheidsverklaring
GFH Giro kan deze disclaimer aanpassen. De laatste versie vindt u hier op de website.

Verder lezen